81944608194460819446081944608194460 Privacybeleid – Girls in Tech

Privacybeleid

Bij onze webshop hechten we veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit beleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we? We verzamelen alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Dit kunnen onder andere de volgende gegevens zijn:

  • Naam en contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer en adres
  • Betaalgegevens, zoals creditcardgegevens of bankrekeningnummer
  • Gegevens over je bestellingen en aankopen bij onze webshop
  • Gegevens over je voorkeuren en interesses op basis van je interactie met onze webshop
  • Gegevens over je apparaat en browser, zoals IP-adres en type apparaat

Hoe gebruiken we persoonsgegevens? We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken van je bestellingen en betalingen
  • Het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven
  • Het verbeteren van onze website en dienstverlening, bijvoorbeeld door het analyseren van jouw gebruik van onze website
  • Het naleven van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van belastingen en boekhouding
  • Het beschermen van onze rechten, bijvoorbeeld in het geval van fraude of ongeautoriseerde toegang tot onze systemen

Hoe beschermen we persoonsgegevens? We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, diefstal en misbruik. We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens? We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals met bezorgdiensten en betaaldienstverleners. We delen geen persoonsgegevens met derden voor marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Welke rechten heb je met betrekking tot persoonsgegevens? Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar. Als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens of een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze klantenservice.

We hopen dat dit beleid je meer inzicht heeft gegeven in hoe we jouw persoonsgegevens beschermen en gebruiken. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.